Phương pháp Zig – Zag

NỀN TẢNG VUI HỌC VỚI FASTRACKIDS

 • Công nghệ giúp chuyển tải thông tin
 • Giáo viên tập trung vào học sinh
 • Zigzag thu hút & duy trì sự chú ý
 • Cân bằng giữa Khám phá & Hướng dẫn

Sự hỗ trợ tích cực của giáo viên trong lớp học

 • Giáo viên sử dụng nhiều mô hình giảng dạy qua thính giác, thị giác, và vận động
 • Thử thách thông qua những hoạt động thực tiễn
 • Trải nghiệm giúp kích thích việc học
 • Phản hồi mang tính tương tác

Chú trọng vào từng học sinh trong lớp học

 • Kỹ năng tư duy phê phán giúp gia tăng sự phát triển các liên kết nơ-ron thần kinh
 • Tinh thần cố gắng của mỗi học sinh trong việc giải quyết vấn đề là thiết yếu trong quá trình học
 • Chú trọng đến quá trình, chứ không phải giải pháp được đưa ra